2023-05-15

Akranesviti –Akranes Lighthouse  │ Iceland Photo Gallery

Documenting Iceland

by: Rafn Sig,-

Uppbygging á vitakerfi í kringum Ísland var fyrst rædd á Alþingi árið 1903 og var viti á Skipaskaga talinn sérstaklega nauðsynlegur ef hafnar yrðu reglulegar gufuskipaferðir milli Borgarness og Reykjavíkur að vetrarlagi.  Árið 1918 var byggður steinsteyptur viti yst á Suðurflös á Akranesi, eftir teikningum Thorvalds Krabbe, verkfræðings. Vegna stálskorts af völdum fyrri heimsstyrjaldar var ljóshús vitans smíðað úr járnplötum úr flaki Goðafoss sem strandaði undir Straumnesfjalli 1917. Í ljóshúsi var 300 millimetra linsa og gasljósatæki til lýsingar. Gamli Akranesvitinn er ferstrendur, 10 metra hár og var starfræktur til ársins 1947. Heimamenn annast viðhald gamla vitans.

Árin 1943-1944 var byggður á Breiðinni steinsteyptur viti eftir teikningum Axels Sveinssonar, verkfræðings og var hann tekinn í notkun árið 1947. Vitinn er 22,7 metrar á hæð með sívölu kónísku turnformi þar sem er 3,5 metra hátt sænskt ljóshús á steinsteyptri undirstöðu. Í ljóshúsi var 500 millimetra linsa og í upphafi gasljósatæki til lýsingar en vitinn var síðan rafvæddur árið 1956 og gas haft til vara til ársins 1995. Ljóshæð vitans er 24 metrar yfir sjávarmáli og sjónlengd 15 sjómílur. Vitinn stendur á lóðréttum sökkli, áttstrendum hið ytra en sívölum hið innra. Út frá hverju horni sökkulsins gengur stoðveggur. Í vitanum eru fjögur steinsteypt milligólf og stigar milli hæða. Akranesvitinn er siglingarviti í eigu og umsjón Siglingamálastofnunar Íslands.

The development of a lighthouse system around Iceland was first discussed in Parliament in 1903, and a lighthouse on Skipaskaga was considered especially necessary if there were to be regular steamship trips between Borgarness and Reykjavík in the winter. In 1918, a concrete lighthouse was built at the far end of Suðurflös in Akranes, according to the drawings of engineer Thorvald Krabbe. Due to the shortage of steel caused by the First World War, the light house of the lighthouse was built from iron plates from the wreck of Godafoss, which ran aground under Straumnesfjall in 1917. The light house had a 300 millimeter lens and a gas lamp for lighting. The old Akranesviti has four beaches, 10 meters high and was in operation until 1947. The locals take care of the maintenance of the old lighthouse.

In the years 1943-1944, a concrete lighthouse was built on Breiðinn according to the drawings of Axel Sveinsson, an engineer, and it was put into use in 1947. The lighthouse is 22.7 meters high with a cylindrical conical tower shape where there is a 3.5 meter high Swedish light house on a concrete base. The light house had a 500 millimeter lens and initially a gas lamp for lighting, but the lighthouse was then electrified in 1956 and had gas as a backup until 1995. The light height of the lighthouse is 24 meters above sea level and the sight distance is 15 nautical miles. The lighthouse stands on a vertical plinth, octagonal on the outside but cylindrical on the inside. A retaining wall extends from each corner of the plinth. The lighthouse has four concrete mezzanine floors and stairs between floors. The Akranes lighthouse is a lighthouse owned and managed by the Icelandic Maritime Administration.

. . . All info at: https://www.patreon.com/RafnSig

You can buy this and other photos at my Icelandic Stock Photo Web: IcelandStockPhotos.com

– 0 –

Liked it?

Take a second to support me on Patreon

 

Viltu styrkja þessa síðu?

Vefsíðan Iceland Photo Gallery er unnin í sjálfboðavinnu. Ef þú hefur áhuga á að styrkja þetta framtak til áframhaldandi uppbyggingar er hægt að leggja inn á:

Reikningsnr.: 0101-26-013169
Kennitala: 310155-4469

Show Buttons
Hide Buttons