2023-05-23

At Hveragil Geothermal Area │ Iceland Photo Gallery

Documenting Iceland

by: Rafn Sig,-

Kverkfjöll eru í norðanverðum Vatnajökli og að mestu úr móbergi frá síðustu ísöld. Jarðhitasvæðið sem tengist megineldstöðinni nær yfir um 25 km2 og eru þar einkum gufuhverir í fjöllunum en laugar í giljum. Talið er að lægð milli Austur- og Vestur-Kverkfjalla geti verið askja. Virkum jarðhita má skipta í tvennt og er jarðhitasvæðið í Vestur-Kverkfjöllum öflugra og betur þekkt. Hitt svæðið er í Hveragili og nær þar upp í brúnir fjallanna. Hveragil er eitt af þremur giljum eða gljúfrum með suðvestlæga stefnu milli Brúarjökuls og Austur-Kverkfjalla. Gilin eru allt að 80 m djúp, víða mjög þröng og grafin gegnum basalthraunlög, móberg og stórfengleg bólstrabergslög.  Heildarrennsli í laugum í Hveragili nemur mörgum tugum l/s og víða eru mjög fallegar kalkútfellingar.

Kverkfjöll are in the northern part of Vatnajökull and are mostly made of tuff from the last ice age. The geothermal area connected to the main volcano covers about 25 km2 and there are mainly steam springs in the mountains and pools in ravines. It is believed that the depression between Austur and Vestur Kverkfjöll can be an ash. Active geothermal heat can be divided into two, and the geothermal area in West Kverkfjöll is more powerful and better known. The other area is in Hveragil and reaches up to the edges of the mountains. Hveragil is one of three gullies or canyons with a southwest direction between Brúarjökull and Austur Kverkfjöll. The gorges are up to 80 m deep, in many places very narrow and dug through basalt lava layers, tuff and magnificent layers of bedrock. The total flow in the pools in Hveragili amounts to many tens of l/s and in many places there are very beautiful limestone deposits.

. . . All info at: https://www.patreon.com/RafnSig

You can buy this and other photos at my Icelandic Stock Photo Web: IcelandStockPhotos.com

– 0 –

Liked it?

Take a second to support me on Patreon

 

Viltu styrkja þessa síðu?

Vefsíðan Iceland Photo Gallery er unnin í sjálfboðavinnu. Ef þú hefur áhuga á að styrkja þetta framtak til áframhaldandi uppbyggingar er hægt að leggja inn á:

Reikningsnr.: 0101-26-013169
Kennitala: 310155-4469

Show Buttons
Hide Buttons