2024-03-25

Austurengjahver │ Iceland Photo Gallery

Documenting Iceland

by: Rafn Sig,-

Jarðhitasvæði Austurengja nær frá austan Grænavatns til Kleifarvatns í norðri. Hverir, leirpottar og gufuhverir eru dreifðir um svæðið. Stærsti og öflugasti hverinn, sem heitir Austurengjahver, Engjahver eða Stórihver.

Jarðhitasvæðið við Austurengjar er um 1,5 km austan við Grænavatn í Krýsuvík. Svæðið er fremur jafnlent með lágum grágrýtisásum og hallar norður til Kleifarvatns. Jarðhitinn fylgir að nokkru leyti sprungum með N-S stefnu frá Austurengjahver, sem er syðst á svæðinu, um 3 km norður í Kleifarvatn.

Hveravirkni jókst mikið við Austurengjar í jarðskjálftum 1924 og síðan þá hefur Austurengjahver verið mestur hvera á svæðinu, ólgandi leirugur vatnshver. Norður frá honum er fjöldi smærri leirhvera. Leir- og gufuhverir koma fram syðst í Kleifarvatni þegar vatnsborð stendur lágt.

Svæðið er að mestu ósnortið en nokkuð markað af jarðvegsrofi. Berggrunnur er að mestu grágrýti og lágar móbergshæðir frá síðari hluta ísaldar.

Jarðhitasvæðið við Austurengjar er sérstakt fyrir það að það liggur alveg utan við eldstöðvakerfi Krýsuvíkur og þar eru ekki ummerki um eldvirkni á nútíma. Jarðhitasprungurnar eru aukinheldur nokkuð í ætt við þverbrotabelti Suðurlands sem teygir sig frá Heklurótum vestur yfir Suðurland og út eftir Reykjanesskaga, allt út á Reykjanes.

Fjórar virkjunarhugmyndir á Krýsuvíkursvæðinu hafa verið til umfjöllunar í rammaáætlun. Sandfell og Sveifluháls voru þar í 2. áfanga sett í nýtingarflokk en Trölladyngja og Austurengjar í biðflokk.

Ennfremur eru virkjunarhugmyndirnar ekki taldar sjálfbærar og útlit fyrir að orkan úr svæðunum klárist á fáeinum áratugum, en til að virkjun geti talist sjálfbær þarf svæðið að nýtast í að minnsta kosti 200-300 ár.

Boraðar yrðu 10-15 holur til jarðvarmavirkjunar ef af fyrirhuguðu 100 MW raforkuveri á Austurengjum verður. Raskið sem fylgir myndi hafa áhrif á svip Kleifarvatns, t.d. með tilheyrandi línulögnum, en í dag er Kleifarvatn tært íslenskt fjallavatn, að mestu umlukið fjöllum.

The geothermal area of Austurengjar extends from east of Lake Grænavatn to Lake Kleifarvatn in the north. Hot springs, mud pots, and fumaroles are scattered sparsely over the area. The largest and most powerful hot spring, called Austurengjahver, Engjahver, or Stórihver, is located east of Lake Grænavatn.

Geothermal activity increased greatly at Austurengjar in earthquakes in 1924 and since then Austurengjahver has been the largest hot spring in the area, a turbulent muddy hot spring. North of it are a number of smaller clay hot springs. Clay and steam hot springs appear south of Kleifarvatn when the water level is low.

Four power plant ideas in the Krýsuvík area have been discussed in the master plan. Sandfell and Sveifluháls were put in the 2nd phase in the utilization category, while Trölladyngja and Austurengjar were placed in the waiting category.

Furthermore, the power plant ideas are not considered sustainable and it looks like the energy from the areas will run out in a few decades, but in order for the power plant to be considered sustainable, the area must be used for at least 200-300 years.

10-15 holes would be drilled for a geothermal power plant if the planned 100 MW power plant in Austurengjar is built. The resulting disturbance would affect the appearance of Kleifarvatn, e.g. with associated pipelines, but today Kleifarvatn is a clear Icelandic mountain lake, mostly surrounded by mountains . . . All info at: https://www.patreon.com/RafnSig

– 0 –

Liked it?

Take a second to support me on Patreon

 

Viltu styrkja þessa síðu?

Vefsíðan Iceland Photo Gallery er unnin í sjálfboðavinnu. Ef þú hefur áhuga á að styrkja þetta framtak til áframhaldandi uppbyggingar er hægt að leggja inn á:

Reikningsnr.: 0101-26-013169
Kennitala: 310155-4469

Show Buttons
Hide Buttons