2022-09-24

Bryggjan í Vogum │ Iceland Photo Gallery

Documenting Iceland

by: Rafn Sig,-

Fyrsta bryggjan í sveitarfélaginu var byggð í Vogum árið 1930, þá Bryggja Útgerðarfélags Vatnsleysustrandar sem síðar varð eign Sigurjóns J. Waage og að lokum eign hreppsins, er lét lengja hana og setja útskot fyrir bílasnúning. Smiður var þá Þorbjörn Klemensson.

Varð bygging hennar til þess að byggð tók að myndast í Vogum en ekki í Brunnastaðahverfi, sem fram að því var þéttbýlasta svæði hreppsins. Leifar þessarar bryggju sjást í suðurjaðri núverandi hafnarsvæðis. Núverandi Vogahöfn er skilgreind sem smábátahöfn og uppistaðan í tekjum hennar eru leigutekjur af viðleguplássi smábáta við flotbryggjur. Steyptur viðlegukantur er fyrir stærri báta og flotbryggjur fyrir smabáta. Höfnin er rekin af sveitarfélaginu.

(Heimildir: Sveitafélagið Vogar Aðalskipulag 2020-2040;  Mannlíf og Mannvirki í Vatnsleysustrandarhreppi eftir Guðmund Björgvin Jónsson)

The first pier in the municipality was built in Vogar in 1930, then Bryggja Útgerðarfélag Vatnsleysustrandar, which later became the property of Sigurjón J. Waage and finally the district, which had it extended and a projection for turning cars installed. The carpenter was then Þorbjörn Klemensson.

Its construction was the reason why a settlement began to form in Vogur and not in Brunnastaðahverfi, which until then was the most densely populated area of the district. The remains of this pier can be seen on the southern edge of the current harbor area. The current Vogahöfn is defined as a small boat harbor and the basis of its income is rental income from mooring space for small boats at floating docks. There is a concrete mooring for larger boats and floating docks for small boats. The port is run by the municipality.

(Sources: Sveitafélagið Vogar Main Plan 2020-2040; Human Life and Structures in Vatnsleysustrandarhreppi by Guðmund Björgvin Jónsson)

. . . All info at: https://www.patreon.com/RafnSig

 

Subscribe to my Youtube Channel 

 

You can buy this and other photos at my Icelandic Stock Photo Web: IcelandStockPhotos.com

 

Liked it?

Take a second to support me on Patreon

 

Viltu styrkja þessa síðu?

Vefsíðan Iceland Photo Gallery er unnin í sjálfboðavinnu. Ef þú hefur áhuga á að styrkja þetta framtak til áframhaldandi uppbyggingar er hægt að leggja inn á:

Reikningsnr.: 0101-26-013169
Kennitala: 310155-4469

Show Buttons
Hide Buttons