2021-09-08

Hrútagjárdyngja │ Iceland Photo Gallery

Documenting Iceland

by: Rafn Sig,-

Við norðanverðan Sveifluháls, um 2 km vestan Vatnsskarðs, eru upptök dyngju sem heitir Hrútagjárdyngja. Hún dregur nafn sitt af gjá sem liggur umhverfis gígsvæðið. Er þarna um sérstæða myndun að ræða sem vert er að skoða. Hraunin frá Hrútagjá hafa breytt úr sér til norðurs og runnið til sjávar vestan Hafnarfjarðar, á milli Vatnsleysuvíkur og Hvaleyrarholts. Hraun í svonefndum Almenningi, suður af Straumsvík, eru að mestu frá Hrútagjárdyngju komin. Myndarlegir gervigígar eru í hrauninu skammt sunnan Reykjanesbrautar sem myndast hafa þegar hraunið rann yfir sjávarset. Samkvæmt gjóskulagarannsóknum er Hrútagjárdyngjan um 6000-6500 ára gömul og er ein af þeim yngri á Reykjanesskaganum. Sjáanlegt flatarmál dyngjunnar er um 80 km2 og rúmmál hefur verið áætlað rúmir 3 km3. Um lágmarkstölur er að ræða en dyngjan er að stórum hluta hulin yngri hraunum.

Gígsvæði Hrútagjárdyngju er hraunslétta með gapandi gjám á þrjá vegu.

Gígurinn sjálfur er óreglulegur með 10-14 m háa, bratta gígbarma. Gígurinn er opinn til suðurs og hefur hraunið aðallega runnið í þá átt. Um 10 m djúpur sigketill er skammt norðvestan aðalgígsins. Undir lok gossins hefur kvika troðist undir gígsvæðið og belgt það upp og hraunbunga (hraunfyllt kýli) myndast. Hún hefur verið allt að 30 m há. Ljóst er að yfirborð hraunsins hefur verið storknað er kvikan fór að lyfta því. Síðar hefur kvikan fengið útrás um hraunrásir eða slokast ofan í gosrásina og yfirborð hraunbungunnar þá sigið. Sprunga hefur myndast umhverfis gígsvæðið (vestan megin heitir hún Hrútagjá) og það tekið á sig núverandi mynd. Löngu síðar hefur gossprunga opnast á gígsvæði Hrútagjárdyngju og skilið eftir sig talsverðan hraunflekk.

Hrútagjárdyngja er einn af stærstu hraunskjöldum á Reykjanesi.

Í hrauninu er hægt að finna hraunhella þ.a.m Steinbogahelli.

On the north side of Sveifluháls, about 2 km west of Vatnsskarð, are the sources of a dyngja called Hrútagjárdyngja. It derives its name from a ravine that surrounds the crater area. This is a unique formation that is worth looking at. The lava from Hrútagjá has changed to the north and flowed to the sea west of Hafnarfjörður, between Vatnsleysuvík and Hvaleyrarholt. Lava in the so-called Almenning, south of Straumsvík, are mostly from Hrútagjárdyngja. There are beautiful artificial craters in the lava just south of Reykjanesbraut that have formed when the lava flowed over the sea sediment. According to pyroclastic research, Hrútagjárdyngjan is about 6000-6500 years old and is one of the younger ones on the Reykjanes peninsula. The visible area of ​​the heap is about 80 km2 and the volume has been estimated at just over 3 km3. These are minimal numbers, but the mound is largely covered by younger lava flows.

Hrútagjárdyngja’s crater area is a lava plain with gaping containers in three ways.

The crater itself is irregular with 10-14 m high, steep crater edges. The crater is open to the south and the lava has mainly flowed in that direction. A cauldron about 10 m deep is a short distance northwest of the main crater. Towards the . . . All info at: https://www.patreon.com/RafnSig

 

Subscribe to my Youtube Channel

You can buy this and other photos at my Icelandic Stock Photo Web: IcelandStockPhotos.com

 Liked it?

Take a second to support me on Patreon

 

As a native photographer I feel responsible to leave all I can behind to show how it looked like, with my photography, before it’s too late.

0 Comments

Show Buttons
Hide Buttons