2022-05-01

Hverfisfljót river Abstract │ Iceland Photo Gallery

Documenting Iceland

by: Rafn Sig,-

Hverfisfljót er ein stærsta jökulá á þessu svæði og á hún upptök sín við Síðujökul, jökultungu suðvestur af Vatnajökli. Hverfisfljót skiptir umdæminu í tvö svæði: Síðu, vestan megin árinnar, og Fljótshverfi að austanverðu. Áin er víða mjög straumhörð og vatn hennar er dökkgrátt, en rennslið getur verið mjög mismunandi eftir árstíðum. Á sumrin er meðalrennsli 50–150 m³ / sek, en það lækkar í 5–30 m³ / sek á veturna. Stöku jökulhlaup eru í Hverfisfljóti, samfara hlaupum úr Skaftá sem eiga upptök sín í Skaftárkötlum í Vatnajökli. Skaftá flæðir að meðaltali einu sinni á tveggja ára fresti – mun oftar en Hverfisfljót. Flest jökulhlaupin úr Hverfisfljóti eru ekki mikil þó vatnsrennslið hafi náð 400 m³ / sek. Lítið eða ekkert lindarvatn rennur í ána á leið sinni  til sjávar þar sem þverárnar eru litlar og fáar. Á hálendinu rennur áin  um þröng og tignarleg gil inn í Bárðarskarð, á milli Brattháls og Hnúta-fjalls. Á leið sinni til sjávar prýðir áin fjölda ógnvekjandi flúða og fossa sem margir eru jafn stórbrotnir og þeir stærstu á Íslandi. Síðastur þessara fossa er Lambhagafoss, þar rennur áin meðfram vesturhlið Dalsfjalls áður en hún beygir inn á Skaftáreldahraun. Áin rennur svo víða yfir sandana og sameinast Brunná, Djúpá og Núpsvötnum áður en hún kemst til sjávar við Nýós og Hvalsíki.

Hverfisfljót is one of the largest glacial rivers in the area and it originates at Síðujökull, a glacial tongue at the southwest of Vatnajökull glacier. Hverfisfljót divides the district into two regions: Síða, on the west side of the river, and Fljótshverfi on the east side. The river has very strong currents in places, and its water is dark grey and tumultuous, but the flow can vary greatly depending on the season. In summer, the average flow is 50–150 m³/sec, but it drops to 5–30 m³/sec in the winter. There are occasional outburst floods in Hverfisfljót, in conjunction with outburst floods from Skaftá river, with floodwater originating in the Skaftárkatlar cauldrons in Vatnajökull glacier. The Skaftá river floods once every two years on average – much more frequently than Hverfisfljót. Most of the floods from Hverfisfljót are not big, although the water flow has reached 400 m³/sec. Little or no spring water flows into the river on its way to the sea, as the tributaries are small and few in number. In the highlands, the river surges forward through a narrow and majestic gorge into the mountain pass Bárðarskarð, between the hill of Brattháls and Hnúta mountain. Below, the river is adorned by a number of intimidating rapids and waterfalls, many of which are just as spectacular as the largest in Iceland. The last of these waterfalls is Lambhagafoss, below which the river runs along the west side of Dalsfjall mountain before turning onto the Skaftáreldar lava field (Skaftáreldahraun). The river then flows widely across the sands, joining the rivers Brunná, Djúpá and Núpsvötn before meeting the sea at the Nýós and Hvalsíki inlet.

. . . All info at: https://www.patreon.com/RafnSig

 

Subscribe to my Youtube Channel 

 

You can buy this and other photos at my Icelandic Stock Photo Web: IcelandStockPhotos.com

 Liked it?

Take a second to support me on Patreon

 

Viltu styrkja þessa síðu?

Vefsíðan Iceland Photo Gallery er unnin í sjálfboðavinnu. Ef þú hefur áhuga á að styrkja þetta framtak til áframhaldandi uppbyggingar er hægt að leggja inn á:

Reikningsnr.: 0101-26-013169
Kennitala: 310155-4469

0 Comments

Show Buttons
Hide Buttons