2021-09-06

Hverfisfljót river │ Iceland Photo Gallery

Documenting Iceland

by: Rafn Sig,-

Hverfisfljót er ein stærsta jökulá á þessu svæði og á hún upptök sín við Síðujökul, jökultungu suðvestur af Vatnajökli. Hverfisfljót skiptir umdæminu í tvö svæði: Síðu, vestan megin árinnar, og Fljótshverfi að austanverðu. Áin er víða mjög straumhörð og vatn hennar er dökkgrátt, en rennslið getur verið mjög mismunandi eftir árstíðum. Á sumrin er meðalrennsli 50–150 m³ / sek, en það lækkar í 5–30 m³ / sek á veturna. Stöku jökulhlaup eru í Hverfisfljóti, samfara hlaupum úr Skaftá sem eiga upptök sín í Skaftárkötlum í Vatnajökli. Skaftá flæðir að meðaltali einu sinni á tveggja ára fresti – mun oftar en Hverfisfljót. Flest jökulhlaupin úr Hverfisfljóti eru ekki mikil þó vatnsrennslið hafi náð 400 m³ / sek. Lítið eða ekkert lindarvatn rennur í ána á leið sinni  til sjávar þar sem þverárnar eru litlar og fáar. Á hálendinu rennur áin  um þröng og tignarleg gil inn í Bárðarskarð, á milli Brattháls og Hnúta-fjalls. Á leið sinni til sjávar prýðir áin fjölda ógnvekjandi flúða og fossa sem margir eru jafn stórbrotnir og þeir stærstu á Íslandi. Síðastur þessara fossa er Lambhagafoss, þar rennur áin meðfram vesturhlið Dalsfjalls áður en hún beygir inn á Skaftáreldahraun. Áin rennur svo víða yfir sandana og sameinast Brunná, Djúpá og Núpsvötnum áður en hún kemst til sjávar við Nýós og Hvalsíki.

Hverfisfljót is one of the largest glacial rivers in the area and it originates at Síðujökull, a glacial tongue at the southwest of Vatnajökull glacier. Hverfisfljót divides the district into two regions: Síða, on the west side of the river, and Fljótshverfi on the east side. The river has very strong currents in places, and its water is dark grey and tumultuous, but the flow can vary greatly depending on the season. In summer, the average flow is 50–150 m³/sec, but it drops to 5–30 m³/sec in the winter. There are occasional outburst floods in Hverfisfljót, in conjunction with outburst floods from Skaftá river, with floodwater originating in the Skaftárkatlar cauldrons in Vatnajökull glacier. The Skaftá river floods once every . . All info can be found at: https://www.patreon.com/RafnSig

Subscribe to my Youtube Channel

You can buy this and other photos at my Icelandic Stock Photo Web: IcelandStockPhotos.com

 Liked it?

Take a second to support me on Patreon

 

As a native photographer I feel responsible to leave all I can behind to show how it looked like, with my photography, before it’s too late.

0 Comments

Show Buttons
Hide Buttons