2023-08-29

Kárahnjúkastífla and Hverfandi Overflow Waterfall │ Iceland Photo Gallery

Documenting Iceland

by: Rafn Sig,-

Kárahnjúkastífla er ein af þremur stíflum er mynda Hálslón, miðlunarlón Fljótsdalsstöðvar. Stíflan er lagskipt grjótstífla með steyptri forhlið (e. Concrete Faced Rockfill Dam), sú stærsta á Íslandi og sinnar tegundar í Evrópu.

Stíflan er yfir 700 m löng og rétt um 200 m há þar sem hún er hæst. Hún stíflar Jökulsá á Dal við Fremri-Kárahnjúk og er langstærsta stífla virkjunarinnar. Grjótið í stífluna var að mestu tekið úr námum innan lónsins skammt ofan við stífluna og lagt út í þjöppuðum lögum. Á byggingartíma var ánni veitt um hjáveitugöng undir stífluna á vesturbakkanum.

Hverfandi er um 100 metra hár manngerður yfirfallsfoss, gerður til þess að taka við yfirfalli vatns úr Hálslóni Kárahnjúkavirkjunar.

Nafnið vísar til þess að fossinn kemur og fer, eftir því hvort Hálslón er fullt eða ekki. Þegar hann var virkur í september 2013 féllu um 70 rúmmetrar af vatni á sekúndu niður í gljúfrið og í sínum mesta ham verður hann aflmesti foss Evrópu

Kárahnjúka dam is one of the three dams that make up Hálslón, the medium reservoir of Fljótsdal station. The dam is a layered rockfill dam with a concrete face (e.g. Concrete Faced Rockfill Dam), the largest in Iceland and of its kind in Europe.

The dam is over 700 m long and just about 200 m high at its highest point. It dams Jökulsá á Dal at Fremri-Kárhnjúk and is by far the largest dam in the power plant. The rock for the dam was mostly taken from quarries within the reservoir close to the dam and laid out in compacted layers. During construction, the river was provided with a bypass tunnel under the dam on the west bank.

Hverandi is a man-made overflow waterfall about 100 meters high, made to receive the overflow of water from Hálslón of Kárahnjúkavirkjun.

The name (Hverfandi = Disappearing) refers to the fact that the waterfall comes and goes, depending on whether Hálslón is full or not. When it was active in September 2013, about 70 cubic meters of water per second fell into the gorge, and at its peak it will be the most powerful waterfall in Europe

. . . All info at: https://www.patreon.com/RafnSig

– 0 –

Liked it?

Take a second to support me on Patreon

 

Viltu styrkja þessa síðu?

Vefsíðan Iceland Photo Gallery er unnin í sjálfboðavinnu. Ef þú hefur áhuga á að styrkja þetta framtak til áframhaldandi uppbyggingar er hægt að leggja inn á:

Reikningsnr.: 0101-26-013169
Kennitala: 310155-4469

Show Buttons
Hide Buttons