2022-07-30

Mundafellshraun south of Volcano Hekla │ Iceland Photo Gallery

Documenting Iceland

by: Rafn Sig,-

Eldur kom upp í Heklu á árinu 1913 og hófst gosið 15 apríl. Nokkrir landskjálftar fylgdu í byrjun, en þá eigi svo miklir. Að nokkurt verulegt tjón yrði af þeim, og aska fell ekki yfir byggðir til skemmda. Eldarnir komu upp á tveimur stöðum og gusu margir gígar á báðum. Ekki var það sjálft Heklufjall, sem gaus. Aðal eldstöðvarnar voru norðaustan við það, við Helliskvísl, þar semheitir Lambafit, og rann þar fram mikið hraun, sem kallað er Lambafitjarhraun. Hefir það skemmt afréttir og runnið yfir kafla af Fjallabaksvegi. Hinar eldstöðvarnar voru sunnar, austur af hátindi Heklufjallsins, og rann þar einnig fram mikið hraun. Þar heitir nú Mundafell, og hraunið Mundafellshraun. Í apríllok voru gos hætt á syðri eldstöðvunum, en héldu áfram fram eftir maímánuði á nyrðri stöðvunum. Nákvæmasta lýsingu á þessu eldgosi hefir G. Björnsson landlæknir samið, og er hana að finna í 24. Og 25. Tbl “Lögréttu” (heimild fengin úr Skírnir. 88 árgangur 1914 úr grein “Ísland árið 1913”)

A fire broke out in Hekla in 1913 and the eruption began on April 15. A few earthquakes followed at the beginning, but not that big. That there would be some significant damage from them, and that ash does not fall on settlements to damage. The fires broke out in two places and many craters erupted in both. It was not Heklufjall itself that erupted. The main volcanoes were northeast of it, at Helliskvísl, where it is called Lambafit, and a lot of lava flowed out there, which is called Lambafitjar lava. It has damaged roads and flowed over a section of Fjallabaksveg. The other volcanoes were further south, east of the summit of Heklufjall, and there also flowed a lot of lava. It is now called Mundafell, and the lava is Mundafellshraun. At the end of April, eruptions stopped at the southern volcanoes, but continued until the month of May at the northern volcanoes. The most detailed description of this eruption has been compiled by G. Björnsson, MD, and can be found in the 24th and 25th Tbl “Lögréta” (source obtained from Skírnir. 88 year 1914 from the article “Ísland in 1913”)

. . . All info at: https://www.patreon.com/RafnSig

 

Subscribe to my Youtube Channel 

 

You can buy this and other photos at my Icelandic Stock Photo Web: IcelandStockPhotos.com

 

Liked it?

Take a second to support me on Patreon

 

Viltu styrkja þessa síðu?

Vefsíðan Iceland Photo Gallery er unnin í sjálfboðavinnu. Ef þú hefur áhuga á að styrkja þetta framtak til áframhaldandi uppbyggingar er hægt að leggja inn á:

Reikningsnr.: 0101-26-013169
Kennitala: 310155-4469

0 Comments

Show Buttons
Hide Buttons