2021-04-04

Mýrdalsjökull Glacier Volcano │ Iceland Photo Gallery

Documenting Iceland

by: Rafn Sig,-

Ég elska þessa tegund af ljósmyndun þar sem það er endalaust mikið af eiginlega engu. Hér má sjá hvernig Mýrdalsjökull er þega komið er svo til alla leið upp á topp.

Mýrdalsjökull er syðsti jökull á Íslandi og sá fjórði stæðsti að flatarmáli, hann þekur um það bil 600 km2 eða um 130 km3 af ís. Undir jöklinum er síðan eitt öflugasta eldfjall landsins, eldfjallið Katla. Kalta er gríðarstór en askja eldfjallsins er um 110 km2. Meðalþykkt jökulsins er um 220 metrar en sumstaðar er þykktin allt að 750 metrar.

Goðabunga er hæsti tindur jökulsins og er hann um 1515 metrar á hæð, næst hæsti er Háabunga sunnan í Mýrdalsjökli um 1500 metrar. Báðir þessir tindar eru þaktir snjó og er hæð þeirra því eitthvað breytileg eftir árstíma. Mikil snjósöfnun er á Mýrdalsjökli og getur þykkt snjóalaga eftir veturinn verið allt að 20 metrar. Þessi mikla snjósöfnun er vegna mikillar úrkomu á svæðinu en ársúrkoma á jöklinum getur verið allt að 7000 mm. (algeng meðalúrkoma á láglendi um 1000 mm á ári).

Margir skriðjöklar ganga niður úr Mýrdalsjökli, stæstur þeirra eru Sléttujökull til norðurs og Kötlujökull til Suðausturs. Þessir skriðjöklar hafa mótað landið á þessu svæði, Sólheimajökull sem gengur suður úr Mýrdalsjökuli hefur grafið sig í gegnum landslagið og undir jöklinum er djúpur dalur sem nær allt að 150 niður fyrir yfirborðið fyrir framan jökulinn. Árið 2007 byrjaði að myndast þar jökullón sem hefur farið ört stækkandi síðan. Undan þessum skriðjöklum koma jökulhlaup þegar Kötlugos verða.

English

I love this type of photography as there is an infinite amount of really nothing. Here you can see how Mýrdalsjökull is when you get all the way to the top.

Mýrdalsjökull is the southernmost glacier in Iceland and the fourth largest in area, it covers approximately 600 km2 or about 130 km3 of ice. Under the glacier is one of the most powerful volcanoes in the country, the volcano Katla. Kalta is huge but the volcano’s caldera is about 110 km2. The average thickness of the glacier is about 220 meters, but in some places the thickness is up to 750 meters.

Goðabunga is the highest peak of the glacier and it is about 1515 meters high, the next highest is Háabunga south of Mýrdalsjökull about 1500 meters. Both of these peaks are covered with snow and their height therefore varies somewhat depending on the season. There is a lot of snow accumulation on Mýrdalsjökull and the thickness of the snow layer after the winter can be up to 20 meters. This heavy snow accumulation is due to heavy rainfall in the area, but the annual rainfall on the glacier can be up to 7000 mm. (common average precipitation in the lowlands about 1000 mm per year).

Many glaciers descend from Mýrdalsjökull, the largest of which are Sléttujökull to the north and Kötlujökull to the southeast. These glaciers have shaped the land in this area, Sólheimajökull which runs south from Mýrdalsjökull has dug itself through the landscape and under the glacier there is a deep valley that reaches up to 150 below the surface in front of the glacier. In 2007, a glacial reservoir began to form there, which has been growing rapidly ever since. Above these glaciers comes a glacier run when Katla erupts.

The icecap of the glacier covers an active volcano called Katla. The caldera of the volcano has a diameter of  . . . All info at: https://www.patreon.com/RafnSig

 

Subscribe to my Youtube Channel

You can buy this and other photos at my Icelandic Stock Photo Web: IcelandStockPhotos.com

 

Liked it?

Take a second to support me on Patreon

 

As a native photographer I feel responsible to leave all I can behind to show how it looked like, with my photography, before it’s too late.

6 Comments

  1. Gorgeous picture and beautiful perspective. ps. your web is cool

  2. This is a remarkable photo by the way. Keep up the good quality work.

  3. Wow. What a photo. Wow again

  4. Great shot Thankx and best wishes.

  5. Not often I see work like this – Love your photos

  6. Youre so cool! Have you considered promoting your blog?

Show Buttons
Hide Buttons