2021-04-12

Nýibær farm ruins (26.02.2020) │ Iceland Photo Gallery

Documenting Iceland

by: Rafn Sig,-

Nýibæjarjörðinni var skipt út úr Ásláksstöðum í upphafi, en var aftur keypt um 1970 og heyrir nú undir Ásláksstaði.

Um aldamótin bjó í Nýjabæ Valgerður Grímsdóttir f. 1850 og maður hennar Kristján.

Um 1901 fóru Guðrún og Konnráð að búa í Nýjabæ ásamt Valgerði, móður Guðrúnar og höfðu jörðina á leigu, en Guðfinna eigandi jarðarinnar og seinni maður hennar Sigurður Jónsson voru þá húshjón á Auðnum hjá Guðmundi Guðmundssyni.

Konnráð byggði upp Nýjabæ árið 1911 og á meðan var fjölskyldan á loftinu á Ásláksstöðum og þar fæddist yngsta barn þeirra hjóna, Valgerður.

Konnráð vann hverja þá vinnu er til féll, en leigujörðin gaf aðeins af sér eitt kýrfóður. Hann fór þá eins og margir úr hreppnum í kaupavinnu og helst fór hann vestur í Dali, en þaðan var hann ættaður.

Jarðeigandinn Guðfinna Halldórsdóttir, og seinni maður hennar, Sigurður Jónsson, vildu fá jörðina til eigin nota árið 1917.  Þau voru þá búin að vera 15 ár húshjón á Auðnum. Þegar Konnráð varð að fara frá Nýjabæ, fékk hann inni á næsta bæ, Sjónarhóli, en hann átti Nýjabæjarhúsið og reif það til að nota á öðrum stað. Guðfinna og Sigurður urðu því að byggja að nýju upp húsið.

Guðfinna seldi Nýjabæ árið 1921 og leigði sér húsnæði eftir það meðan hún lifði.

 Kaupandi að Nýjabæ var Sigurjón Jónsson og kona hans Guðlaug Guðjónsdóttir. Sigurjón var lengst af vertíðarmaður í Ytri-Njarðvík, en á sumrin vann hann við búskap og hjá nágrönnum. Sigurjón lést árið 1955 og brá þá Guðlaug búi.

Næst að Nýjabæ komu Guðlaugur og sonur hanns Theódór en þeir bjuggu þar aðeins í fá ár.

Síðasti búandinn þar var Guðjón Sigurjónsson og kona hans Sigurbjörg Sigurðardóttir og fluttu til Ytri-Njarðvíkur um 1970. Þegar Guðjón fór frá Nýjabæ seldi hann Hreppnum forréttinn sem síðan seldi eigendum Ásláksstaða og var jörðin þá komin til síns heima þó aldrei hafi farið langt.

(Heimildir: Mannlíf og mannvirki í Vatnsleysustrandarhreppi)

English

Nýibær Abandoned Farm at Atlagerðistangi (2004) │ Iceland Photo Gallery

Nýibæjarland was replaced from Ásláksstaðir in the beginning, but was bought back around 1970 and now belongs to Ásláksstaðir.

At the turn of the century, Valgerður Grímsdóttir b. 1850 and her husband Kristján.

Around 1901, Guðrún and Konnráð started living in Nýjabær together with Valgerður, Guðrún’s mother and rented the land, but Guðfinna, the owner of the land and her second husband Sigurður Jónsson, were then a couple in Auður with Guðmundur Guðmundsson.

Konnráð built up Nýjabær in 1911 and meanwhile the family was at Ásláksstaðir and there the couple’s youngest child, Valgerður, was born.

Konnráð did all the work that came up, but the rented land only produced one cow feed. He then, like many others, left the district to work as a laborer, and he preferred to go west to Dalir, where he was descended.

The landowner Guðfinna Halldórsdóttir, and her second husband, Sigurður Jónsson, wanted to get the land for their own use in 1917. They had been at Auðnir for 15 years. When Konnráð had to leave Nýjabær, he got inside the next farm, Sjónarhóll, but he owned Nýjabæj-huse and tore it down to use elsewhere. Guðfinna and Sigurður therefore had to rebuild the house.

Guðfinna sold Nýjabær in 1921 and rented a house after that while she lived.

 The buyer of Nýjabær was Sigurjón Jónsson and his wife Guðlaug Guðjónsdóttir. Sigurjón was for a long time a seasonal worker in Ytri-Njarðvík, but in the summer he worked on farms and with neighbors. Sigurjón died in 1955 and Guðlaug sold the estate.

Next to Nýjabær came. . . https://www.patreon.com/RafnSig

 (Sources: Mannlíf og mannvirki í Vatnsleysustrandarhreppi)

: https://www.patreon.com/RafnSig

 

Subscribe to my Youtube Channel

You can buy this and other photos at my Icelandic Stock Photo Web: IcelandStockPhotos.com

 

Liked it?

Take a second to support me on Patreon

 

As a native photographer I feel responsible to leave all I can behind to show how it looked like, with my photography, before it’s too late.

0 Comments

Show Buttons
Hide Buttons