2023-03-13

Óseyrartangi sand reef │ Iceland Photo Gallery

Documenting Iceland

by: Rafn Sig,-

Óseyrartangi er mjótt sandrif sem Ölfusá og öldustraumur sjávar hefur myndað með framburði hennar. 

Á síðustu árum hefur áin nagað úr tanganum að norðanverðu og er ekki annað að sjá að grípa verði til aðgerða til að bjarga Eyrarbakkaveginum því tanginn mjókkar um 1 – 2 m á ári.

Ölfusá er mesta vatnsfall landsins með meðalrennsli  um 420 m3/sek.  Eins og gefur að skilja er eðlilegt að slíkt vatnsfall sem Ölfusá er, marki spor í umhverfi sitt.  Áin hefur í gegnum aldirnar brotið mikið land undir sig við árbakkana.  Talið er að á 14 öld hafi áin brotið sér nýja leið til sjávar á svipuðum slóðum sem hún rennur nú.  Við þá breytingu, og í framhaldi af henni, eyddi hún jörðinni Drepstokki,  sem var austanmegin hennar.   Talið er að við landnám hafi árósarnir verið um 5 km  vestar en nú er. Síðustu áratugina hefur áin verið í svokallaðri austursveiflu, en hún hefur haft þann vana að sveiflast milli austurs og vesturs, enda hefur hún mikið rými hér á ósasvæði sínu.

Óseyrartangi is a narrow sand reef that Ölfusá and the tidal current of the sea have formed..

In recent years, the river has bitten out of the split on the north side and it is clear that action will have to be taken to save Eyrarbakkavegur because the sand reef narrows by 1-2 m per year.

Ölfusá is the largest watercourse in the country with an average flow of 420 m3 / sec. As can be understood, it is natural that such a watercourse as Ölfusá leaves a mark on its surroundings. Over the centuries, the river has submerged much land along the riverbanks. It is believed that in the 14th century the river broke a new path to the sea in similar areas as it now flows. With that change, and following it, she destroyed the land of Drepstokki, which was on its eastern side. It is believed that during the settlement, the estuaries were about 5 km west of what they are now. In recent decades, the river has been in a so-called east swing, but it has had the habit of swinging between east and west, as it has a lot of space here in its estuary area. . . . All info at: https://www.patreon.com/RafnSig

You can buy this and other photos at my Icelandic Stock Photo Web: IcelandStockPhotos.com

– 0 –

Liked it?

Take a second to support me on Patreon

 

Viltu styrkja þessa síðu?

Vefsíðan Iceland Photo Gallery er unnin í sjálfboðavinnu. Ef þú hefur áhuga á að styrkja þetta framtak til áframhaldandi uppbyggingar er hægt að leggja inn á:

Reikningsnr.: 0101-26-013169
Kennitala: 310155-4469

Show Buttons
Hide Buttons