2024-06-16

It is a great honor for me to have a front page / back page and several pictures on the inside pages of the latest Annual publication of the Landvernd Conservancy 2023 – 2024

Mér er það mikill heiður að eiga forsíðu / baksíðu og fjölda mynda á innsíðum í nýasta Ársriti Landverndar 2023 – 2024

Eins og margir vita sem hafa fylgst með mér undanfarin ár, hef ég verið að ljósmynda (skrásetja) Ísland eftir fremsta megni. Ástæða þess er að við erum að glata miklum menningarverðmætum af völdum ferðamanna, náttúruhamfara og svo okkur sjálfra.
Gömul kennileiti hverfa eða eru ekki viðhaldið, vatnsafls virkjanir setja náttúrusvæði á kaf og/eða eru hiklaust notuð sem borsvæði gufuaflsvikjana og síðast en ekki síst troða ferðamenn viðkvæm svæði niður vegna virðingaleysis við vanmáttuga náttúru Íslands.

Mér var það því mikill heiður þegar Landvernd kom að máli við mig og óskaði eftir myndum frá mér, því þeir eru með í grundvallar atriðum sömu áherslur og ég hvað varðar vendun náttúru Ísland.

Landvernd, landgræðslu- og umhverfisverndarsamtök Íslands, er frjáls félagasamtök sem starfa að umhverfismálum til að vernda og bæta lífsgæðin í landinu. Hlutverk Landverndar er að standa vörð um íslenska náttúru og vera virkur þátttakandi í stefnumótun, fræðslu og upplýstri ákvarðanatöku í málum er varða landnotkun, auðlindir og umhverfi.

Félagar í Landvernd eru um 5.600 og aðildarfélög 39.

Ég vil þakka þeim heiðurinn að velja myndir frá undirrituðum.

Hafir þú áhuga á að styrkja mig í þessari vegferð minni má gera það í gegnum linkinnhttps://www.patreon.com/RafnSig

It is a great honor for me to have a front page/back page and several pictures on the inside pages of the latest Annual publication of the Landvernd Conservancy 2023 – 2024

As many people who have been following me know for the past few years, I have been photographing (documenting) Iceland to the best of my ability. The reason for this is that we are losing a lot of cultural values ​​due to tourists, natural disasters, and ourselves.

Old landmarks disappear or are not maintained, hydropower plants submerge natural areas and/or are unhesitatingly used as drilling sites for steam power plants, and tourists trample sensitive areas down due to a lack of respect for Iceland’s vulnerable nature.

It was a great honor for me when Landvernd got in touch with me and requested photos from me because they have the same priorities as I do in protecting Iceland’s nature.

Landvernd, Iceland’s land reclamation and environmental protection association, is a non-governmental organization that works on environmental issues to protect and improve the quality of life in the country. The mission of Landvernd Conservation is to protect Icelandic nature and to actively participate in strategic planning, education, and informed decision-making in matters concerning land use, resources, and the environment.

Landvernd has around 5,600 members and 39 member associations.

I want to thank them for the honor of choosing pictures from me.

If you are interested in supporting me on this journey, you can do so via the link https://www.patreon.com/RafnSig 

Get the Annual publication from Landvernd

– 0 –

Liked it?

Take a second to support me on Patreon

 

Viltu styrkja þessa síðu?

Vefsíðan Iceland Photo Gallery er unnin í sjálfboðavinnu. Ef þú hefur áhuga á að styrkja þetta framtak til áframhaldandi uppbyggingar er hægt að leggja inn á:

Reikningsnr.: 0101-26-013169
Kennitala: 310155-4469

Show Buttons
Hide Buttons