2021-07-21

Rangárbotnar, Ytri-Rangá │ Iceland Photo Gallery

Documenting Iceland

by: Rafn Sig,-

Fyrir ofan Landskóga er mjög blásinn jarðvegur og sandrunninn; það svæði heitir Kjallakatungur og liggja þær langt inn á afrétt milli Þjórsár að vestan og Rangár að austan allt inn fyrir Rangárbotna, og eru tungur þessar eyðisandar að kalla þegar inn eftir dregur og ekki ýkja-breiðar þegar milli ánna þar sem Búrfell er fyrir vestan Þjórsá gegnt Kallakatungum.

Ytri-Rangá rennur um Hellu, en áin á upptök sín norður af Heklu, í Rangárbotnum á Landmannaafrétti þar sem hún kemur upp á nokkrum stöðum undan vikrinum og hrauninu. Áin er 55 kílómetra löng og ein gjöfulasta laxveiðiá landsins. Áin er dragá og bergvatnsá.

Það eru nokkrir fallegir fossar í ánni, Fossabrekkur, Gutlfoss, Árbæjarfoss og Ægissíðufoss. Um það bil 10 km fyrir neðan Hellu gengur Þverá að ánna við Djúpás og kallast eftir það Hólmsá

Above Landskógur is very weathered soil and sand dunes; that area is called Kjallakatungur and they lie far to the pasture between Þjórsá to the west and Rangár to the east all the way in to Rangárbotnar, and the tongues of these desolate sands get narrower between the rivers where Búrfell is west of Þjórsá against Kallakatungum.

Ytri-Rangá flows through Hella, but the river originates north of Hekla, in Rangárbotnar on Landmannaafrétti where it rises in several places from under the lava and the pike. The river is 55 kilometers long and one of the most generous  . . . All info at: https://www.patreon.com/RafnSig

 

Subscribe to my Youtube Channel

You can buy this and other photos at my Icelandic Stock Photo Web: IcelandStockPhotos.com

 Liked it?

Take a second to support me on Patreon

 

As a native photographer I feel responsible to leave all I can behind to show how it looked like, with my photography, before it’s too late.

2 Comments

  1. So clear. So beautiful

  2. This is beautiful. Thank you for your work

Show Buttons
Hide Buttons