2021-07-05

Stóra Sandvík Black Beach │ Iceland Photo Gallery

Documenting Iceland

by: Rafn Sig,-

Stór- og Litla- Sandvík eða Sandvíkur, sunnan Hafnabergs á Reykjanesi. Sandfjara með háum melgresishólum handan við. Við Sandvík endar Hafnaberg með fallegum klettum sem eru hluti af sprungugjám.

Sunnan við Sandvík er Stampahraun sem runnið er úr 7 km langri gígaröð sem gaus fyrir ca. 800 árum. Mjög sérkennilegir gígar af ýmsum stærðum og gerðum og með skrítnar myndanir í sumum.

Svo kann að fara að þessi náttúruperla verði eyðilögð með uppsetningu virkjunarmannvirkja en Stóra-Sandvík var flokkuð í orkunýtingarflokk Rammaáætlunar. Samkvæmt mælingum er talið að virkjanlegan háhita sé hugsanlega að finna á svæðinu. Ekki verður gengið úr skugga um það nema með tilraunaborunum og því raski á náttúrunni sem fylgir slíkum athöfnum. Ekki þarf að horfa lengra en aðeins sunnar út á Reykjanes til að sjá hversu mikil áhrifin yrðu á víkina fögru og umhverfi hennar ef af virkjun yrði.

Af 19 jarðhitasvæðum Reykjanesskagans hafa einungis þrjú verið flokkuð í verndarflokk Rammaáætlunar.

Stóra- and Litla-Sandvík or Sandvík, south of Hafnaberg in Reykjanes. Sandy beach with high grassy hills beyond. At Sandvík, Hafnaberg ends with beautiful cliffs that are part of a fissure.

South of Sandvík is Stampahraun, which flows from a 7 km long series of craters that erupted approx. 800 years. Very peculiar craters of various shapes and sizes and with strange formations in some.

These natural pearls may be destroyed by the installation of power plants, but Stóra-Sandvík was classified in the energy efficiency category of the Master Plan. According to measurements, it is believed that a high-temperature harnessable potential may be found in the area. This can only . . . All linfo can be found at: https://www.patreon.com/RafnSig

 

Subscribe to my Youtube Channel

You can buy this and other photos at my Icelandic Stock Photo Web: IcelandStockPhotos.com

 Liked it?

Take a second to support me on Patreon

 

As a native photographer I feel responsible to leave all I can behind to show how it looked like, with my photography, before it’s too late.

0 Comments

Show Buttons
Hide Buttons