2024-04-03

Svalvogavegur│ Iceland Photo Gallery

Documenting Iceland

by: Rafn Sig,-

Saga Svalvogavegar hófst árið 1954 þegar Hermann Guðmundsson byrjaði að ryðja veginn frá Sveinseyri út í Keldudal. Hermann byrjaði verkið fyrst á TD 9 ýtu. Þorvaldur Zófoníasson hélt áfram með verkið á International TD 14 ýtu frá ræktunarsambandi Vestur-Ísafjarðarsýslu. Þá kom Guðni Albert Guðnason að verkinu á Caterpillar D6 vél frá Flateyjarhrepp. Á þessum tíma var enn búið í Keldudal. Haldið var áfram út Keldudalsbakkana og út á Hraunshlíðina að hryggnum innan við Hrafnholur. Ætlunin hafði verið að fara þar með veginn í fjöru en eftir að hleypa varð ýtu niður í fjöru þegar skriða fór af stað undan ýtunni, var hætt við þessa framkvæmd. Þarna komu nokkrir að verki á International TD 18 vél: Björn Finnbogason, Gunnar Pétursson, Ásvaldur Guðmundsson og fleiri.

Í dagbók sína skrifaði Elís þann 5. júní 1973 að hann væri kominn út á enda. Þá hafði hann lokið við hreinsun vegarins frá Sveinseyri út í Keldudal og út Hraunsbakkana að Hrafnholum. Þar var einstigi um surtarbrands hillu í Hrafnholum. Einstigið var fært gangandi vegfarendum yfir sumarið og heitir Ytri – Ófæra.

The history of Svalvogavegar began in 1954 when Hermann Guðmundsson began clearing the road from Sveinseyri to Keldudal. Hermann started the work first on the TD 9 pusher. Þorvaldur Zófoníasson continued with the work on the International TD 14 pusher from the breeding association of Vestur-Ísafjörður County. Then Guðni Albert Guðnason came to work on a Caterpillar D6 machine from Flateyjarhrepp. At that time Keldudal was still inhabited. We continued out to the Keldudals banks and out onto Hraunshlíðin to the ridge inside Hrafnholur. The plan had been to go there with the road at low tide, but this project was abandoned after launching a push down into the tide when a landslide started under the push. Several people came to work on an International TD 18 machine: Björn Finnbogason, Gunnar Pétursson, Ásvaldur Guðmundsson and others.

Elís wrote in his diary on June 5, 1973 that he had reached the end. By then he had finished cleaning the road from Sveinseyri to Keldudal and out Hraunsbakkan to Hrafnholum. There was a level of surtarbrands shelf in Hrafnholum. The single level was opened to pedestrians over the summer and is called Ytri – Ófæra. . . . All info at: https://www.patreon.com/RafnSig

– 0 –

Liked it?

Take a second to support me on Patreon

 

Viltu styrkja þessa síðu?

Vefsíðan Iceland Photo Gallery er unnin í sjálfboðavinnu. Ef þú hefur áhuga á að styrkja þetta framtak til áframhaldandi uppbyggingar er hægt að leggja inn á:

Reikningsnr.: 0101-26-013169
Kennitala: 310155-4469

Show Buttons
Hide Buttons