2022-12-25

Syðri-Fjallabak in the Highlands of Iceland │ Iceland Photo Gallery

Documenting Iceland

by: Rafn Sig,-

Mörk Mælifellssands eru Kaldaklofskvísl í vestri, Torfajökulssvæðið í norðri, Mýrdalsjökull í suðri og Hólmsá í austri.

    Njálssaga segir að Flosi og brennumenn hafi riðið Gásasand eftir Njálsbrennu. Þetta nafn mun hafa verið notað um vestari hluta Mælifellssands en fellið, sem sandurinn dregur nafn af nú ,er austar og hefur líklega verið landamerki (mælipunktur) á landnámsöld. Sandurinn er í 600 m.y.s. Hann er tiltölulega sléttur og gróðurlaus og þar verður fólk að vara sig á sandbleytum í kvíslum.

Í vor- og sumarleysingum breytist hann í hafsjó af vatni. Stakt fell á austanverðum sandinum heitir  Strútur Mælifell (791m). Miðvegur (Syðri fjallabaksleið) liggur um sandinn.

Árið 1868 urðu fjórir Skaftfellingar úti vestarlega á sandinum, þar sem heitir nú Slysaalda.

Tveir menn urðu úti á svipuðum slóðum, þegar þeir reyndu að komast til byggða eftir að þyrla þeirra brotlenti að vetri til.

Austan Mælifells eru Brytalækir, sem spretta upp undan hraunrönd og renna í Hólmsá lítið eitt austar en Brennivínskvísl. Brennivínskvísl er ein upptakakvísla Hólmsár og á upptök sín undir Strútsöldum norðan Mælifells. Hún fær til sín meira vatn niðri á sandinum. Á sumrin falla til hennar jökulkvíslar undan Mýrdalsjökli. Hún fellur til Hólmsár hjá Svartafelli.

Hólmsárbotnar er nokkuð gróið flat- og blautlendi suðaustan Torfajökuls. Þar kemur Hólmsá fram úr tveimur giljum og myndar Hólmsárlón. Þarna eru heitar laugar, hin stærsta Strútslaug við norðurenda lónsins. Þar er graslendi, sem er þó ekki góður hagi.

The boundaries of Mælifellssand are Kaldaklofskvísl in the west, Torfajökull area in the north, Mýrdalsjökull in the south and Hólmsá in the east. Njal’s story says that Flosi and the burners rode Gásasand after Njalbranna. This name will have been used throughout the western part of Mælifellssand, but the rock from which the sand now draws its name is east and has probably been a landmark (landmark) during the settlement age. The sand is at 600 m.s. It is relatively smooth and vegetated but people have to beware of sand blemishes in the rivers.

In spring and summer solstice, it turns into a sea of water. A single Mountain is on the eastern sand is called Mælifell (791m). Midway (Syðri fjallabak route) lies around the sand.

. . . All info at: https://www.patreon.com/RafnSig

You can buy this and other photos at my Icelandic Stock Photo Web: IcelandStockPhotos.com

– 0 –

Liked it?

Take a second to support me on Patreon

 

Viltu styrkja þessa síðu?

Vefsíðan Iceland Photo Gallery er unnin í sjálfboðavinnu. Ef þú hefur áhuga á að styrkja þetta framtak til áframhaldandi uppbyggingar er hægt að leggja inn á:

Reikningsnr.: 0101-26-013169
Kennitala: 310155-4469

Show Buttons
Hide Buttons