2023-06-12

The veins of Iceland  │ Iceland Photo Gallery

Documenting Iceland

by: Rafn Sig,-

Núpsvötn, vatnsmikil jökulá vestast á Skeiðarársandi og kemur jökuláin Súla saman við þau, en í Súlu koma hlaup úr Grænalóni. Áður flæmdust árnar víða um sandinn en við vegar og brúagerð á honum var þeim veitt saman undir eina brú, 420 m langa. Oft er vel búnum torfærubílum fært inn að Eystrafjalli, í Núpsstaðarskóga, en vegna óvissu um leiðir og vatnsföll er sjálfsagt að kunnáttumenn séu með í för. Innst inni í Núpsvatnadal falla Núpsá og Hvítá saman í fögrum fossum, Núpsárfossi og Hvítárfossi, niður í þröngt gljúfur og heita þá Núpsvötn. Fært er gangandi fólki upp með gljúfrinu að austan og er járnkeðja fest í bergið til hjálpar. Allmiklar skógar­torfur eru meðfram ánni, og fagrir hamraveggir að baki.

Súla kemur undan jaðri Skeiðarársjökuls við hornið á Eystrafjalli. Árnar falla í einn farveg nokkru fyrir ofan brúna yfir Núpsvötn. Þegar þjóðvegurinn var lagður yfir sandana árið 1974 voru báðar árnar heftar með varnargörðum. Fyrri hluta 20. aldar voru Súluhlaup úr Grænalóni mjög stór eða um 5-10 þúsund m³/sek en þegar Grænalón tæmdist lækkaði vatnsborðið um 150-200 m. Núorðið lækkar vatnsborðið aðeins um 20 m og vatnsmagnið nær hámarki í u.þ.b. 2000 m³/sek.

Byggð verður ný 138 m löng tvíbreið brú yfir Núpsvötn á Hringvegi (1), ofan núverandi brúarstæðis, auk tengivega við núverandi vegakerfi beggja vegna. Brúin verður eftirspennt steinsteypt brú með steyptu gólfi í fimm höfum. Nýr vegur og ný brú verða í nýju vegstæði á 1,9 km löngum kafla. Einnig verður byggður nýr áningarstaður vestan nýju brúarinnar. Verkinu skal að fullu lokið um miðjan nóvember 2022.

Westernmost at Skeiðarársandur, Núpsvötn lakes are to be found. They are nourished by the rock stream Núpsá and the glacier river Súla. Súla flows down from the edge of Skeiðarárjökull glacier, at the corner of Eystrafjall mountain. The rivers merge into one river-bed some way above the bridge over Núpsvötn. When the main road was laid in 1974 both of the rivers were hindered with levees. In the first part of the 20th century, Súla-debacles from the lagoon Grænalón were massive, around 5-10 thousand m³/sec, and when Grænalón emptied the water level lowered about 150-200 m. These days it will only lower about 20 m and the quantity of water will peak at approx. 2000 m³/sec.

. . . All info at: https://www.patreon.com/RafnSig

You can buy this and other photos at my Icelandic Stock Photo Web: IcelandStockPhotos.com

– 0 –

Liked it?

Take a second to support me on Patreon

 

Viltu styrkja þessa síðu?

Vefsíðan Iceland Photo Gallery er unnin í sjálfboðavinnu. Ef þú hefur áhuga á að styrkja þetta framtak til áframhaldandi uppbyggingar er hægt að leggja inn á:

Reikningsnr.: 0101-26-013169
Kennitala: 310155-4469

Show Buttons
Hide Buttons