2023-01-21

Things can go wrong in The Highlands │ Iceland Photo Gallery

Documenting Iceland

by: Rafn Sig,-

Norð-Vestur af Hofsjökli á Hofsafrétt urðum við fyrir því óhappi að missa einn Jeppann ofan í djúpa sprung, Ekki hafði fennt snjó ofan á ánna sem þar var undir.  Það leit ekki vel út og mátti gera ráð fyrir að bíllinn væri mikið skemmdur. Þennan dag var snjómugga og skyggni ekki got, svo það sást ekki mikið framfyrir bílinn. Skyndilega sökk framendinn niður eins og sjá má á myndunum. Allnokkurn tíma tók að koma bílnum upp úr sprungunni, en það hafðist með góðra manna hjálp. Jeppinn var minna skemmdur en búist var við svo við gátum haldið leið okkar áfram

Landslag á heiðinni er mótað af jöklum og víða hulið þykkum jökulruðningi og setlögum. Þar er heiðin flatlend og sléttlend og víða ágætlega gróin. Þar er hún víðast í 400-500 metra hæð yfir sjávarmáli. Vesturhluti heiðarinnar liggur norður með Blöndudal og Svartárdal í Húnavatnssýslu og endar í hálsinum sem skilur dalina að. Austurhluti heiðarinnar er hálendur að mestu, grýttur og gróðurlítill, en inn í hann skerast nokkrir dalir.

Allmargar ár og lækir renna um heiðina. Austast er Vestari-Jökulsá, sem kemur upp í nokkrum kvíslum við Hofsjökul og rennur í djúpu gili um Goðdaladal niður í Vesturdal. Svartá í Skagafirði kemur upp í Svartárpollum og rennur niður í botn Svartárdals. Svartá í Húnavatnssýslu kemur upp í svonefndum Bugum og heitir ýmsum nöfnum framan af en eftir að hún kemur niður í Svartárdal kallast hún Svartá. Hún fellur í Blöndu þar sem Svartárdalur og Blöndudalur mætast. Á vesturmörkum heiðarinnar er Blanda. Hún kemur upp í mörgum kvíslum og einnig falla í hana margar þverár, svo sem Strangakvísl, Haugakvísl og Galtará.

North-West of Hofsjökull Glacier on Hofsafrét, we had the misfortune of losing one of our Jeeps into a deep crevasse, there was no snow on top of the river below. It didn’t look good and we assumed that the car was badly damaged. On this day, there was snowstorm and no visibility, so we couldn’t see much in front of the car. Suddenly the front end sank down as you can see in the pictures. It took quite some time to get the car out of the crack, but it was done with the help of good people. The jeep was less damaged than expected so we were able to continue on our way

The landscape of the heath is shaped by glaciers and in many places covered by thick glacial till and sediments. There the heath is flat and level and in many places well-grown. It is most widely found there at an altitude of 400-500 meters above sea level. The western part of the moor runs north with Blöndudal and Svartárdal in Húnavatn county and ends in the ridge that separates the valleys. The eastern part of the heath is mostly highlands, rocky and sparsely vegetated, but several valleys cut into it.

Quite a few rivers and streams flow through the heath. To the east is Vestari-Jökulsá, which rises in several branches at Hofsjökull and flows in a deep gorge through Goðdaladal down into Vesturdal. Svartá in Skagafjörður rises in Svartárpollur and flows down to the bottom of Svartárdal. Svartá in Húnavatnssýslá rises in the so-called Bug and has various names before, but after it descends into Svartárdal it is called Svartá. It falls in Blanda river, where Svartárdalur and Blöndudalur meet. On the western border of the heath is Blanda. It rises in many branches and many tributaries also fall into it, such as Strangakvísl, Haugakvísl and Galtará.

. . . All info at: https://www.patreon.com/RafnSig

You can buy this and other photos at my Icelandic Stock Photo Web: IcelandStockPhotos.com

– 0 –

Liked it?

Take a second to support me on Patreon

 

Viltu styrkja þessa síðu?

Vefsíðan Iceland Photo Gallery er unnin í sjálfboðavinnu. Ef þú hefur áhuga á að styrkja þetta framtak til áframhaldandi uppbyggingar er hægt að leggja inn á:

Reikningsnr.: 0101-26-013169
Kennitala: 310155-4469

Show Buttons
Hide Buttons