2022-05-27

Votlendi Íslands (Wetlands) │ Iceland Photo Gallery

Documenting Iceland

by: Rafn Sig,-

Eitt af því mikilvægasta sem við eigum hér á Íslandi, er Votlendi og hefur það margvíslegt gildi.

Í miklum rigningum taka votlendissvæði til sín vatn en miðla því frá sér í þurrkatíð. Þannig viðhalda votlendissvæði jöfnu rennsli í ám og lækjum sem er mikilvægt fyrir þær lífverur sem þar búa.

Mýrar geyma verulegt magn kolefna sem verða til við niðurbrot jurtaleifa. Breytingar á t.d. hitastigi og vatnsborði mýra geta valdið aukinni losun kolefnis sem getur haft áhrif á heimsvísu.

Um 90% íslenskra varpfugla, farfugla og vetrargesta byggja afkomu sína á votlendi. Votlendi er því mikilvægt búsvæði fugla og plantna og fjölmargar tegundir byggja tilvist sína á því.

Mig langaði bara að minnast á þetta við ykkur.

One of the most important things we have here in Iceland is Wetlands and it has many values.

In heavy rains, wetlands absorb water but release it during the dry season. In this way, wetland areas maintain a steady flow of rivers and streams, which is important for the organisms that live there.

Swamps contain significant amounts of carbon that are formed by the decomposition of plant residues. Changes in e.g. temperatures and water levels of bogs can cause increased carbon emissions, which can have a global impact.

About 90% of Icelandic breeding birds, migratory birds and winter visitors build their existence on wetlands. Wetlands are therefore an important habitat for birds and plants and many species base their existence on it.

I just wanted to mention this to you.

. . . All info at: https://www.patreon.com/RafnSig

 

Subscribe to my Youtube Channel 

 

You can buy this and other photos at my Icelandic Stock Photo Web: IcelandStockPhotos.com

 Liked it?

Take a second to support me on Patreon

 

Viltu styrkja þessa síðu?

Vefsíðan Iceland Photo Gallery er unnin í sjálfboðavinnu. Ef þú hefur áhuga á að styrkja þetta framtak til áframhaldandi uppbyggingar er hægt að leggja inn á:

Reikningsnr.: 0101-26-013169
Kennitala: 310155-4469

0 Comments

Show Buttons
Hide Buttons