2021-09-09

Wetlands (Votlendi) of Iceland │ Iceland Photo Gallery

Documenting Iceland

by: Rafn Sig,-

Um 90% íslenskra varpfugla, farfugla og vetrargesta byggja afkomu sína á votlendi, sem gerir það að mjög mikilvægu búsvæði. Fjölskrúðugt fuglalíf er einn besti mælikvarðinn sem hægt er að leggja á heilbrigði vistkerfa og er þess vísir að þar er mikill líffræðilegur fjölbreytileiki.

Eyvindarkofaver er fallegt votlendissvæði þó erfitt sé að komast að því og mynda.  Það lætur lítið yfir sér frá jörðu séð og kemur í raun ekki í ljós fyrr end horft er niður á það. Svæðið er í um 600 m hæð yfir sjávarmáli og því mjög viðkvæmt allri ágengni.

Þessi mynd er tekin með dróna í um 400m hæð.

About 90% of Icelandic breeding birds, migratory birds and winter visitors base their income on wetlands, which makes it a very important habitat. Diverse bird life is one of the best measures that can be taken on the health of ecosystems and is an indication that there is great biodiversity.

Eyvindarkofaver is a beautiful wetland area, although it is difficult to find and photograph. It shows little of itself from the ground and does not really . . All info can be found at: https://www.patreon.com/RafnSig

Subscribe to my Youtube Channel

You can buy this and other photos at my Icelandic Stock Photo Web: IcelandStockPhotos.com

 Liked it?

Take a second to support me on Patreon

 

As a native photographer I feel responsible to leave all I can behind to show how it looked like, with my photography, before it’s too late.

0 Comments

Show Buttons
Hide Buttons