2023-01-15

Stórt 2023 Ljósaskilti efst á Þorbirni │ Iceland Photo Gallery

Documenting Iceland

by: Rafn Sig,-

Bara svo við séum viss á því hvaða ár er, þá hefur Björgunarsveitin Þorbjörn í Grindvík komið fyrir upplýstu stóru skilti efst á fjallinu Þorbirni. Um hver áramót breytist ártalið, nú frá 2022 í 2023. Takk Björgunarsveitin Þorbjörn  í Grindavík fyrir að láta okku vita hvaða ár kom á eftir 2022.

Þorbjörn eða Þorbjarnarfell er fjall skammt norðan við Grindavík sem varð til á ísöld við eldgos undir jökli. Það er úr móbergi og er 243 metrar á hæð. Fjallið er ekki eldfjall heldur stendur það á eldfjallabelti.

Frábært útsýni er yfir stóran hluta Reykjanesfjallagarðsins. Norðaustur á svæðinu er mikil jarðhitavinnsla og norðan og norðaustan við það er mikið jarðhitasvæði. Fjallið hefur mikinn dal eða sprungu efst. Þorbjörn myndast á síðustu kuldatíðum ísaldar eins og flest önnur fjöll á Reykjanesi.

Þjófagjá er kölluð sprunga í miðju fjallinu, að sögn eftir 15 þjófum sem bjuggu í gilinu og herjuðu á Grindvíkinga. Þeir voru síðar drepnir með stingum, segir í sögunni.

Í seinni heimsstyrjöldinni hafði herinn bækistöð í dalnum og lagði veginn sem er upp á fjallið. Enn má sjá merki um veru þeirra.

Auðvelt er að ganga á Þorbjörninn, bæði fyrir norðan og frá austri þar sem sem gamli vegurinn liggur. Undir norðurhlíðum fjallsins hafa Grindvíkingar gróðursett skóg, er selskógur heitir og er svæðið tilvalið til útivistar.

Norðvestur af Þorbjarnarfelli er jarðhitasvæði þar sem er Bláa lónið og Svartsengi er. Efst á Þorbirni eru möstur. Stóra mastrið, ca. 40 m hátt og er frá Flugþjónustunni og svo önnur fyrir símaþjónustuna. Nýjasta mastrið sem byggt var árið 2009 þjónar farsímasambandi Símans. Auk þess er útsending frá Útvarpinu.

Þann 26. janúar 2020 var almannavarnastigið virkjað við fjallið. Óvenju mikið land hefur risið á Reykjanesskaga, 3 til 4 mm á sólarhring, og var það mesta landris sem mælst hefur á svæðinu frá því mælingar hófust. Talið var að það væri vísbending um kvikusöfnun á nokkurra kílómetra dýpi.

Síðasta gos á þessu svæði var á árunum 1211-1240 (Reykjaneseldar) en þá myndaðist mikil hraun yfir allt svæðið.

Just so we are sure of what year it is, the Þorbjörn Rescue Team in Grindvík has placed a large illuminated sign at the top of the mountain Þorbjörn. Every new year the year changes, now from 2022 to 2023. Thanks to the Rescue Team Þorbjörn in Grindavík for letting us know which year came after 2022.

Þorbjörn or Þorbjarnarfell is a mountain just north of Grindavík that was created during the ice age by eruption under a glacier. It is made of tuff and is 243 meters high. The mountain is not a volcano, but stands on a volcanic belt.

There is a great view of a large part of the Reykjanes mountain range. The northeast of the area is high in geothermal production and north and northeast of it is a large geothermal area. The mountain has a great valley at the top. Thorbjorn is formed on the last cold seasons of the Ice Age, as most other Mountains are on Reykjanes.

Þjófagjá is called a crack in the middle of the mountain, allegedly after 15 thieves who lived in the ravine and stalwart Grindvíkinga. They were last killed with pricks the story says.

During the Second World War, the squad had a base / detention center in the valley and set the road on the mountain. There has been a good trace of the construction of the squad since this time.

It is easy to walk on the Thorbjorn, both up north and upwards, and to the east where the old road runs. Under the northern slopes of the mountain, Grindvík has grown forests and the area is ideal for outdoor activities.

Northwest of Þorbjarnarfell is a geothermal area, where there is the Blue Lagoon and Svartsengi. In the northern part of the mountain there is forestry and is called Selskógur. At the top of Þorbjörn are masts. The large mast, approx. 40 m high, is from the Air Service and others from Siminn. The latest mast, which was built in 2009, serves Síminn’s mobile connection. In addition, there is a broadcast from the Radio.

On January 26, 2020, the level of civil protection was activated near the mountain. An unusually large amount of land has risen on the Reykjanes peninsula , 3 to 4 mm per day, and was the highest land risen recorded in the area since measurements began. It was thought to be an indicator of lava accumulation at a depth of several kilometers.

The last eruption in this area was in the years 1211-1240 (Reykjaneseldar), during which the eruption formed a great lava flow over the whole area.

. . . All info at: https://www.patreon.com/RafnSig

You can buy this and other photos at my Icelandic Stock Photo Web: IcelandStockPhotos.com

– 0 –

Liked it?

Take a second to support me on Patreon

 

Viltu styrkja þessa síðu?

Vefsíðan Iceland Photo Gallery er unnin í sjálfboðavinnu. Ef þú hefur áhuga á að styrkja þetta framtak til áframhaldandi uppbyggingar er hægt að leggja inn á:

Reikningsnr.: 0101-26-013169
Kennitala: 310155-4469

Show Buttons
Hide Buttons